UNIVERSITATIS IAGELLONICAE ACTA MATHEMATICA
 
 

1.Choczewski B., Krzyżański M.
O równaniu dyfuzji pod działaniem siły zewnętrznej i o równaniu Kołmogorowa
Issue 6 (1961), pp. 5-20
Article (PDF 892K)
2.Mlak W.
O pierwszym zagadnieniu brzegowym dla równania y''= f (t, y, y')
Issue 6 (1961), pp. 21-26
Article (PDF 335K)
3.Lasota A.
O zbieżności do zera całek oscylujących równania różniczkowego zwyczajnego rzędu drugiego
Issue 6 (1961), pp. 27-33
Article (PDF 322K)
4.Lasota A.
O pewnym kryterium identyczności pól sił potencjalnych na prostej
Issue 6 (1961), pp. 35-40
Article (PDF 443K)
5.Bach W.
O rozwartości i promieniu Feketego zbioru
Issue 6 (1961), pp. 41-44
Article (PDF 248K)
6.Bach W.
Uwaga o wielomianach Lagrange'a
Issue 6 (1961), pp. 45-47
Article (PDF 169K)
7.Siciak J.
O rozkładzie zer pewnych wielomianów ekstremalnych
Issue 6 (1961), pp. 49-58
Article (PDF 767K)
8.Szafirski B.
O zastosowaniu norm Quasi-Czebyszewa do konstrukcji funkcji ekstremalnej F. Leji
Issue 6 (1961), pp. 59-63
Article (PDF 354K)
9.Szafirski B.
O pewnej funkcji ekstremalnej związanej z rozkładem nieswobodnym punktów ekstremalnych
Issue 6 (1961), pp. 65-69
Article (PDF 265K)
10.Szender J.
Nowe dowody pewnych twierdzeń dotyczących pierwiastków charakterystycznych macierzy o elementach nieujemnych
Issue 6 (1961), pp. 71-81
Article (PDF 692K)
11.Besala P.
O rozwiązaniach równania nieliniowego typu parabolicznego w obszarze nieograniczonym
Issue 6 (1961), pp. 83-92
Article (PDF 795K)

 Comments: Back to the HomepageBack to the Homepage