UNIVERSITATIS IAGELLONICAE ACTA MATHEMATICA
 
 

1.Mlak W.
Zagadnienia brzegowe dla równań parabolicznych prawie liniowych
Issue 5 (1959), pp. 5-18
Article (PDF 792K)
2.Górski J.
O granicy pewnego funkcjonału związanego z pojemnością zbioru płaskiego
Issue 5 (1959), pp. 19-22
Article (PDF 201K)
3.Kordylewski J., Kuczma M.
O pewnych równaniach funkcyjnych
Issue 5 (1959), pp. 23-34
Article (PDF 581K)
4.Siciak J.
O równości promienia i rozwartości zbioru względem funkcji tworzącej ...
Issue 5 (1959), pp. 35-45
Article (PDF 558K)
5.Bach W.
O asymptotycznym zachowaniu się funkcji harmonicznych w ćwierćpłaszczyźnie
Issue 5 (1959), pp. 47-53
Article (PDF 342K)
6.Siciak J.
O monotoniczności funkcjii ekstremalnej Leji ...względem parametru...
Issue 5 (1959), pp. 55-58
Article (PDF 203K)
7.Lasota A.
O związku między problemami początkowymi i brzegowymi dla równania różniczkowego zwyczajnego n-tego rzędu
Issue 5 (1959), pp. 59-65
Article (PDF 325K)

 Comments: Back to the HomepageBack to the Homepage