UNIVERSITATIS IAGELLONICAE ACTA MATHEMATICA
 
 

1.Kowalski Z.
O stabilności całek okresowych
Issue 4 (1958), pp. 3-12
Article (PDF 1176K)
2.Opial Z.
O ruchach izo- tautochronicznych
Issue 4 (1958), pp. 13-15
Article (PDF 369K)
3.Opial Z.
O pewnej własności funkcji monotonicznych niesumowalnych
Issue 4 (1958), pp. 17-19
Article (PDF 274K)
4.Siciak J.
Przykład pewnego rozkładu punktów ekstremalnych
Issue 4 (1958), pp. 21-25
Article (PDF 419K)
5.Kuczma M.
O równaniu funkcyjnym g(x+1)–g(x)= (x)
Issue 4 (1958), pp. 27-38
Article (PDF 853K)
6.Kuczma M.
O sumach szeregów ...
Issue 4 (1958), pp. 39-46
Article (PDF 536K)
7.Szybiak A.
O asymptotycznym zachowaniu się całki Fouriera-Poissona
Issue 4 (1958), pp. 47-50
Article (PDF 288K)
8.Górski J.
Zastosowanie metody punktów ekstremalnych do rozwiązania zagadnienia Dirichleta dla obszaru dwuspójnego na płaszczyźnie
Issue 4 (1958), pp. 51-58
Article (PDF 638K)
9.Siciak J.
O rozkładzie punktów ekstremalnych odpowiadających funkcjom schodkowym w pewnej klasie zbiorów płaskich
Issue 4 (1958), pp. 59-63
Article (PDF 441K)
10.Chojnacka J.
Chromatografia potencjometryczna w zastosowaniu do związków pirazolonowych
Issue 4 (1958), pp. 65-72
11.Polak F., Parasiewicz-Kaczmarska J.
Żel krzemionkowy. I. Oznaczanie chłonności pary wodnej metodą dynamiczną
Issue 4 (1958), pp. 73-91
12.Waligóra B., Było Z.
Zastosowanie potencjometrycznej analizy adsorpcyjnej do wyznaczania izoterm adsorpcji na adsorbentach chromatograficznych
Issue 4 (1958), pp. 93-126
13.Kulawik I.
Wpływ grubości warstwy adsorpcyjnej gelu kwasu krzemowego i tytanowego na potencjał mikroelektrody antymonowej
Issue 4 (1958), pp. 127-139
14.Doliński Z., Waligóra B.
Miareczkowanie potencjometryczne małych ilości alkaloidów w roztworach benzynowo-alkoholowo-wodnych
Issue 4 (1958), pp. 141-161
15.Mirek J.
O pewnych regulatorach wzrostu roślin z grupy uretanów
Issue 4 (1958), pp. 163-170
16.Pomianowski A., Czubak-Pawlikowska J.
Elektrometryczne śledzenie przebiegu flotacji galeny w aparatach laboratoryjnych
Issue 4 (1958), pp. 171-200
17.Zapiór. B., Krówkówna A.
Analiza chromatograficzna wyciągów z liści naparstnicy purpurowej pochodzenia krajowego
Issue 4 (1958), pp. 201-206
18.Zapiór B., Leszko M.
Z badań nad ciepłem wymiany na jonitach
Issue 4 (1958), pp. 207-211
19.Kurzyniec E., Senkowski T.
Metoda piknometryczna oznaczania gęstości substancji stałych w niskich temperaturach
Issue 4 (1958), pp. 214-224

 Comments: Back to the HomepageBack to the Homepage