UNIVERSITATIS IAGELLONICAE ACTA MATHEMATICA
 
 

1.Dianni J.
Pierwsze katedry nauk matematycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim
Issue 3 (1957), pp. 3-19
Article (PDF 3154K)
2.Łojasiewicz S.
Pewne twierdzenie o regularności funkcji wielu zmiennych
Issue 3 (1957), pp. 21-24
Article (PDF 456K)
3.Kucharzewski M.
Elementarny dowód na oszacowanie obszaru istnienia transformacji odwrotnej i funkcji uwikłanej
Issue 3 (1957), pp. 25-39
Article (PDF 1732K)
4.Krzyżański M.
O rozwiązaniu zagadnienia Dirichleta w półprzestrzeni
Issue 3 (1957), pp. 41-48
Article (PDF 676K)
5.Leja F.
O rozwartości arytmetycznej, geometrycznej i harmonicznej zbioru
Issue 3 (1957), pp. 49-59
Article (PDF 985K)
6.Łożyński E., Wolter W.
Pomiar wydajności liczników G.-M. na promienie gamma metodą koicydencyjną
Issue 3 (1957), pp. 61-69
7.Zapiór B.
Własności elektrokapilarne niektórych pochodnych naftalenu, tetrahydronaftalenu i antrachinonu
Issue 3 (1957), pp. 71-87
8.Śliwa B., Wojtaszek Z.
Badania nad rozpuszczalnością w stanie stałym i przemianą polimorficzną w układzie Cd-Tl
Issue 3 (1957), pp. 89-96
9.Pasternak A.
Pomiary stosunku oporów elektrycznych w układzie Cd-Zn
Issue 3 (1957), pp. 97-106
10.Chojnacka J.
Fotokolorymetryczne oznaczenie obok siebie antypiryny i kwasu salicylowego albo salipiryny
Issue 3 (1957), pp. 107-118
11.Mirek J.
O niektórych regulatorach wzrostu roślin
Issue 3 (1957), pp. 119-146
12.Doliński Z., Puchałka K.
Działanie gipsu jako środka adsorpcyjnego w chromatografii potencjometrycznej (1)
Issue 3 (1957), pp. 147-155
13.Doliński Z., Puchałka K.
Potencjometryczne rozdzielanie niektórych zasad grupy pirydynowej na gipsowych kolumnach adsorpcyjnych (1)
Issue 3 (1957), pp. 157-173
14.Górski J.
O uogólnieniu pewnego twierdzenia S. Zaremby
Issue 3 (1957), pp. 175-177
Article (PDF 9719K)

 Comments: Back to the HomepageBack to the Homepage