UNIVERSITATIS IAGELLONICAE ACTA MATHEMATICA
 
 

1.Górski J.
O pewnym warunku regularności punktów brzegowych w zagadnieniu Dirichleta na płaszczyźnie
Issue 2 (1956), pp. 3-9
Article (PDF 611K)
2.Średniawa B.
O związku pomiędzy metodą operatorów statystycznych i równaniem Schrődingera dla układów nieodosobnionych
Issue 2 (1956), pp. 11-30
Article (PDF 1620K)
3.Niewodniczański H., Grabowski Z.
Spektrograf pryzmatyczny szklany z pryzmatem a vision directe
Issue 2 (1956), pp. 31-36
4.Czownicka A., Janik J. A.
O zastosowaniu licznika iskrowego do rejestracji powolnych neutronów
Issue 2 (1956), pp. 37-48
5.Jakób Z., Jakób W.
Z badań nad fotochemicznymi reakcjami ośmiocyjano-molibdeninów
Issue 2 (1956), pp. 49-66
6.Było Z., Waligóra B.
Wpływ niektórych kwasów i zasad organicznych na potencjał elektrody antymonowej w roztworach alkoholowych
Issue 2 (1956), pp. 67-92
7.Rokosz A.
O niektórych metodach oznaczania kadmu (Studium analityczno-statystyczne)
Issue 2 (1956), pp. 93-123
8.Gustaw K.
Elektrometryczna analiza adsorpcyjna niektórych bezbarwnych połączeń
Issue 2 (1956), pp. 125-150
9.Wojtaszek Z.
Badania nad fazą pośrednią w układzie Bi-Pb
Issue 2 (1956), pp. 151-161
10.Chojnacka J.
Badania nad chromatograficznym rozdzieleniem niektórych związków pirazolonowych
Issue 2 (1956), pp. 163-172

 Comments: Back to the HomepageBack to the Homepage