UNIVERSITATIS IAGELLONICAE ACTA MATHEMATICA
 
 

1.Szarski J., Ważewski T.
Uwagi o równaniu strony drgającej
Issue 1 (1955), pp. 5-14
Article (PDF 920K)
2.Łojasiewicz S.
Funkcje wypukłe a twierdzenie o przyrostach skończonych
Issue 1 (1955), pp. 15-18
Article (PDF 351K)
3.Łojasiewicz S.
O zagadnieniu iteracji
Issue 1 (1955), pp. 19-23
Article (PDF 302K)
4.Lasota A.
Gwiaździstość zbioru określoności funkcji uwikłanych
Issue 1 (1955), pp. 25-29
Article (PDF 359K)
5.Hrynkiewicz A.
Tworzenie par elektronowych przez promienie Thd badane metodą liczników Geigera-Müllera
Issue 1 (1955), pp. 31-64
6.Złotowski I., Halpern A., Polaczek A.
Otrzymywanie preparatów promieniotwórczych wzbogaconych metodą Szilarda i Chalmersa
Issue 1 (1955), pp. 65-81
7.Waligóra B.
Potencjometryczna chromatografia kolumnowa niektórych związków organicznych na adsorbentach hydrofilnych
Issue 1 (1955), pp. 83-130
8.Było Z.
Elektrometryczna analiza chromatograficzna układów wieloskładnikowych na niektórych adsorbentach
Issue 1 (1955), pp. 131-165
9.Pasternak A., Wojtaszek Z.
Stacja niskich temperatur Zakładu Chemii Nieorganicznej UJ w latach 1915-1953
Issue 1 (1955), pp. 167-188
10.Moszew J., Inasiński A., Malik A.
Syntezy nowych eterów kolaminy o działaniu antyhistaminowym
Issue 1 (1955), pp. 189-201

 Comments: Back to the HomepageBack to the Homepage