EMIS ELibM Electronic Journals PUBLICATIONS DE L'INSTITUT MATHÉMATIQUE (BEOGRAD) (N.S.)
Vol. 64(78), pp. 69--84 (1998)

Previous Article

Next Article

Contents of this Issue

Other Issues


ELibM Journals

ELibM Home

EMIS Home

 

O SUSHCHSTVOVANII KLASSICHESKOGO RESHENIYA SMESHANNOI ZADACHI DLYA ODNOMERNOGO GIPERBOLICHESKOGO URAVNENIYA VTOROGO PORYADKA (II)

Nebo\ji sha L. Lazhetich

Matemati\v cki fakultet, Beograd, Yugoslavia

Abstract: V nastoyashchei rabote dokazana edinstvenost' klassicheskogo resheniya smeshannoi zadachi dlya odnomernogo giperbolicheskogo uravneniya s obshchimi samosopryazhennymi kraevymi usloviyami, sushchestvovanie kotorogo bylo ustanovleno v rabote [7]. Polucheny apriornye ocenki, obespechivayushchie ustoichiyvost' resheniya po nachal'nymi usloviyami i po pravoi chasti, a takzhe i rasshirenie samoi teoremy o sushchestvovanii klassicheskogo resheniya.

Classification (MSC2000): 35A05

Full text of the article:


Electronic fulltext finalized on: 6 Apr 2000. This page was last modified: 16 Nov 2001.

© 2000 Mathematical Institute of the Serbian Academy of Science and Arts
© 2000--2001 ELibM for the EMIS Electronic Edition