EMIS ELibM Electronic Journals PUBLICATIONS DE L'INSTITUT MATHÉMATIQUE (BEOGRAD) (N.S.)
Vol. 59(73), pp. 153--160 (1996)

Previous Article

Next Article

Contents of this Issue

Other Issues


ELibM Journals

ELibM Home

EMIS Home

 

O geodezicheskih i golomorfno-proektivnyh otobrazheniyah obobshchenno rekurrentnyh prostranstv

I. Mikesh, Zh. Radulovich

Department of Mathematics, Faculty of Technology, Zlin, Czech Republik and Department of Mathematics, University of Odessa, Odessa, Ukraine

Abstract: Dlya mnogih rimanovyh prostranstv bylo pokazano, chto ne dopuskayut netrivial'nye geodezicheskie i netrivial'nye golomorfno-proektivnye otobrazheniya ili preobrazovaniya. Odnako eti rezul'taty chasto povtoryalis' v yavnom, a chasto v neyavnom vide.

Classification (MSC2000): 53B55

Full text of the article:


Electronic fulltext finalized on: 1 Nov 2001. This page was last modified: 16 Nov 2001.

© 2001 Mathematical Institute of the Serbian Academy of Science and Arts
© 2001 ELibM for the EMIS Electronic Edition