EMIS ELibM Electronic Journals PUBLICATIONS DE L'INSTITUT MATHÉMATIQUE (BEOGRAD) (N.S.)
Vol. 44(58), pp. 143--146 (1988)

Previous Article

Next Article

Contents of this Issue

Other Issues


ELibM Journals

ELibM Home

EMIS Home

 

O SOOTVET'STVII GALUA DLYA ODNOMESTNYH FUNKCII S ZADERZHKAMI

Milos Milici\'c

Rudarsko-geoloski fakultet, Beograd, Yugoslavia

Abstract: V [10] i [11] danna harakterizaciya zamknutyh klassov fukcij $k$-znachnoj logiki s zaderzhkami pri pomoshchi vremennyh otnoshenij, t.e. pokazyvaet{s}ya, chto sushchestvuet antiizomorfizm reshetok zamknutyh klassov funkcij s zaderzhkami (soderzhayushchih selektory) i zamknutyh klassov vremennyh otnoshenij. V dannoj rabote rezul'taty poluchenny v [10] i [11] utochnyayut{s}ya dlya sluchaya odnomestnyh funkcij s zaderzhkami.

Classification (MSC2000): 68E99

Full text of the article:


Electronic fulltext finalized on: 2 Nov 2001. This page was last modified: 16 Nov 2001.

© 2001 Mathematical Institute of the Serbian Academy of Science and Arts
© 2001 ELibM for the EMIS Electronic Edition