EMIS ELibM Electronic Journals PUBLICATIONS DE L'INSTITUT MATHÉMATIQUE (BEOGRAD) (N.S.)
Vol. 41(55), pp. 79--82 (1987)

Previous Article

Next Article

Contents of this Issue

Other Issues


ELibM Journals

ELibM Home

EMIS Home

 

VHOZHDENIE V SKOL'ZYASHCHII REZHIM RESHENII NEAVTONOMNYH OPERATORNYH URAVNENII

R.I. Alidema

Prirodno-Matematicki fakultet, Pristina, Yugoslavia

Abstract: Privedeno matematicheskoe issledovanie ustoichivosti mnogomernyh neavtonomnyh differencial'nyh uravnenii s releinymi mnogomernymi operatorami. Dokazany chastotnye kriterii vhozhdeniya sistemy (1) v skol'zyashchii rezhim. Pri dokazatel'stve etogo kriteriya naryadu s postroeniem semeistv beskontaktnyh elipsoidal'nyh poverhnostei ispol'zovana chastotnaya teorema Yakubovicha-Kalmana dlya razreshimosti nekotoryh special'nyh matrichnyh sootnoshenii.

Classification (MSC2000): 34D99

Full text of the article:


Electronic fulltext finalized on: 2 Nov 2001. This page was last modified: 16 Nov 2001.

© 2001 Mathematical Institute of the Serbian Academy of Science and Arts
© 2001 ELibM for the EMIS Electronic Edition