EMIS ELibM Electronic Journals PUBLICATIONS DE L'INSTITUT MATHÉMATIQUE (BEOGRAD) (N.S.)
Vol. 40(54), pp. 33--48 (1986)

Previous Article

Next Article

Contents of this Issue

Other Issues


ELibM Journals

ELibM Home

EMIS Home

 

OBOBWENNYE PROSTRANSTVENNYE SHUBNIKOVSKIE GRUPPY

Slavik Jablan

Matematicki institut SANU, Beograd, Yugoslavia

Abstract: Predlagaet\-sya novyj metod opredeleniya chisla i chastichnoj katalogizacii grupp prostoj i kratnoj antisimmetrii tipa $M^m$. Primeniem etogo metoda opredeleny chisla $N_m$ grupp tipa $ M^m$, porozhdaemyh fedorovskimi gruppami i ukazany vozmozhnosti ih chastichnoi katalogizacii privedeniem predstavitelej sootvetstvuyushchih klassov grupp tipa $M^m$.

Classification (MSC2000): 20H15

Full text of the article:


Electronic fulltext finalized on: 2 Nov 2001. This page was last modified: 22 Aug 2002.

© 2001 Mathematical Institute of the Serbian Academy of Science and Arts
© 2001--2002 ELibM and FIZ Karlsruhe / Zentralblatt MATH for the EMIS Electronic Edition