EMIS ELibM Electronic Journals
Vol. 37(51), pp. 129--138 (1985)

Previous Article

Contents of this Issue

Other Issues


ELibM Journals

ELibM Home

EMIS Home

 

O shodimosti raznostnyh shem dlya uravneniya $-\Delta u+cu=f$ na obobwennyh resheniyah iz $W_{2,*}^s(-\infty

B.S. Jovanovi\'c, L.D. Ivanovi\'c and E, \v Sili

Matemati\v cki fakultet, Beograd, Yugoslavia

Abstract: Issleduetsya shodimost' raznostnyh shem, approksimiruyushchih uravnenie $-\Delta u+cu=f,\, c$ usloviyami periodichnosti. Pokazano, chto obychnaya shema ``krest'' s usrednennoi chas'yu, shoditsya v diskretnoi $W_{2^*}^m$-norme so skorost'yu $O(h^\alpha)$, esli reshenie ishodnoi zadachi prinadlezhit periodicheskomu prostranstvu Soboleva--Slobodeckogo $W_{2,^*}^{m+\alpha}$ ($m=0, \pm 1, \pm 2,\ldots$; $0<\alpha\leq 2$).

Full text of the article:


Electronic fulltext finalized on: 2 Nov 2001. This page was last modified: 16 Nov 2001.

© 2001 Mathematical Institute of the Serbian Academy of Science and Arts
© 2001 ELibM for the EMIS Electronic Edition